Yurtdışında evlilik ve balayı bir arada…

Farklı bir evlilik töreni arayışı içinde olanlar için yurtdışında evlilik cazip olabilir. Gitgide daha çok çift Paris, Roma, Milano, Barselona gibi romantik şehirlerde evlenip, orada balayı yapmayı tercih etmekteler.

Romada düğün


paris düğün


Paris’de evlilik nefis düğün fotoğrafları vaad eder.

Barcelona düğün


Barcelona’da evliliğin romantizmi elbette bir başkadır.

Hatta tropik adalarda evilikler de popüler durumda artık. Kimi çiftler sadece çok yakınları ile, kimi kendi başlarına bu romantik deneyimi yaşıyorlar.

kumsalda düğün


Peki yurtdışında evlilik kolay mı, neler yapmak gerekiyor? Haydi gelin hep beraber bu işin nasıl yapılabildiğine bakalım.

Yurtdışında evlenme işlemleri nasıl yapılır? 

Yurtdışında evlenme işlemleri, Türk konsolosluklarında yapılabildiği gibi yerel makamlarda da yapılabilmekte. Yerel makamlarda yapılacak ise elbette her ülkenin kendine göre değişen kuralları var, o yüzden evliliği yapmayı düşündüğünüz ülke/şehirdeki yetkili makamlardan bu bilgiyi almanız gerekmekte.

Yurtdışında yerel makamlar önünde yapılan evliliklerin Türkiye’de geçerli olması açısından yapılması gereken ilk işlem evlilik belgelerinin apostil” edilmesi – yani Lahey’e (La Haye) üye ülkelerin belirlemiş olduğu standartta hazırlanmış bir onay evrağının orjinal evrağa iliştirilmesi gerekmekte.

Apostillerde ana başlığın Fransızca olarak Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılma zorunluluğu var.

Bir apostil belgesinde bulunması gerekenler şöyle:

 1. Belgenin düzenlendiği ülkenin adı
 2. Belgeyi imzalayan kişinin adı
 3. Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı
 4. Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı
 5. Tasdik edildiği yer
 6. Tasdik edildiği tarih
 7. Apostili düzenleyen makam
 8. Apostil numarası
 9. Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi
 10. Apostili düzenleyen yetkilinin imzası
(Kaynak: adalet-hukuk.com)

Apostil evrağının hazırlanmasının ardından, eğer var ise evlilik yapılan yerdeki Türk Konsolosluğu’na veya eğer bir Türk temsilciliği yok ise önce Türkiye Dışişleri Bakanlığına onaylatılıp, sonra Türkiye’de nüfus müdürlüğüne noter tasdikli çevirisi ile birlikte iletilmesi gerekiyor.

Şu adresten evlenmeyi düşündüğünüz ülkenin Lahey Konvansiyonuna üye ülkeler arasında olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Apostil olayı ancak bu ülkeler tarafından hazırlandığında Türkiye’de kabul ediliyor.

Yabancı Yetkili Makam Önünde Evlenme” konusundaki kanunlarımıza gelince, mevzuat şöyle diyor: 

Madde 11 – Yurt dışında Türk vatandaşı kadın ve erkek veya bir Türk vatandaşı ile bir yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilir. Böyle bir evlenme, Türk mevzuatına aykırı olmaması şartıyla Türkiye’de geçerlidir.

(Değişik ikinci fıkra: 16/11/2006 –2006/11269 B.K.) – Evlendirme bildiriminin, eşlerin ikisi de Türk vatandaşı ise erkek tarafından, eşlerden sadece birisi Türk vatandaşı ise Türk vatandaşı olan eş tarafından, yabancı yetkili makamdan alınacak belgenin evlendirme tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde en yakın konsolosluğumuza verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılması zorunludur. Eğer evlenmenin yapıldığı yerde ve yakınında Türk konsolosluğu yoksa, bu takdirde bildirim, yabancı yetkili makamdan alınan resmi belgenin yurtiçinde Türkçe’ye çevrilip Dışişleri Bakanlığınca onandıktan sonra Genel Müdürlüğe veya ilgili nüfus idaresine verilmesi suretiyle yapılır. Yabancı yetkili makamlardan alınan belge, Devletimizin de taraf olduğu uluslar arası sözleşme hükümleri uyarınca düzenlenmiş çok dilli bir belge ise başkaca bir işleme tabi olmaksızın gereği yapılır. Yabancı belgelerin onaydan muaf tutulmasına dair taraf olduğumuz uluslar arası sözleşme hükümleri saklıdır.

(Kaynak: src="http://mevzuat.gov.tr)

Türk Konsolosluklarında evlilik

Eğer yerel prosedürler ile uğraşmak istemezseniz aslında yurtdışındaki Türk makamlarında evlilik yapmak tahmin edilenden biraz daha kolay gibi duruyor. Yalnız öncelikle her iki tarafın da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Hangi ülke ve şehirlerde bunu yapabiliriz?

İngiltere ve İrlanda gibi birkaç ülke hariç yurtdışındaki birçok Türk Konsolosluğunda evlilik gerçekleştirilebilmekte. En emin yol, evlenmeyi düşündüğünüz ülkedeki/şehirdeki başkonsolosluk veya konsolosluk ile iletişime geçerek, evlilik işlemlerinin orada yapılıp yapılamadığını sormanız olacaktır.

Yurtdışında Evlilik


İtalya düğünleri

italya düğün


İtalya düğünleri

Roma düğün


İtalya düğünleri

İşlemler nasıl oluyor?

Türk Konsolosluğunda evlenebilmek için öncelikle konsolosluk ile iletişime geçerek düşündüğünüz tarihte müsait olup olmadıklarını öğrenmeniz gerekiyor. Müstakbel eşiniz ile beraber hazırlayacağınız evlilik talebinizi içeren bir dilekçeyi konsolosluğa sunuyorsunuz. Normal şartlarda konsolosluk birçok belgeyi kendisi de Türkiye’den isteyerek işlemleri yapabiliyor ama bu biraz uzun zaman alan bir prosedür. Bu yüzden tüm belgeleri Türkiye’de hazırlayıp, şahsen götürmeniz işlemleri çok daha hızlandırmakta.

Türk Konsolosluğunun istediği belgeler

 1. Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan tarafların evlilik için müsait olduklarını gösterir bekarlık belgesi
 2. Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan nüfus ve doğum kayıt belgeleri
 3. Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopileri (Aslını da yanınızda götürmeniz lazım)
 4. Muhtardan alınacak ikametgah belgesinin noter tasdikli hali
 5. Altı adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf
 6. Sağlık raporu

İstenen belgeler bunlar olmakla beraber, mutlak surette yetkili konsolosluklardan tekrar kontrol etmenizde yarar var.

Önemli not: 1 ve 2 numaradaki belgelerin apostilli olması gerek-mektedir.

Bu belgeler ile beraber konsoloslukta evlilik işleminin yapılabilme-si için iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının şahitliği gerekmekte, yani iki yakınınızın sizinle gitmesi gereki-yor. Konsolosluktan da bulunabiliyor çoğunlukla iki gönüllü ama riske atmaya gerek yok .

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarında yapılan evlilik işlemleri Türkiye’deki mercilere otomatik olarak bildiriliyor, yani sizin bu konuda birşey yapmanıza gerek kalmıyor.

Farklı bir evlilik hayali olanlara umarım bir fikir verebilmişizdir .

CATEGORIES: , , ,
` `